SucreBen: Základné zručnosti SugarDaddyho – prečo funguje sociálna intuícia?

Sociálna intuícia prichádza s praxou. Každý SugarDaddy by si mal na ženskú prítomnosť zvyknúť.

Zručnosti, ktoré by mal ovládať každý SugarDaddy:

  • Predvídať reakcie
  • Zmierniť konflikt
  • Vedieť, ako hladko navrhnúť rande
  • A iné.

Toto však nie je ľahká úloha na splnenie, keďže jeden z hlavných problémov je, že SugarDaddies čelia rôznym osobnostiam v meniacich sa kontextoch. To si vyžaduje schopnosť prispôsobiť sa situáciám, kde SugarDaddy musí najprv dbať na emócie svojej SugarBabe pred tými svojimi a na základe toho robiť správne a objektívne rozhodnutia, ak je to potrebné.

To môže byť skutočná prekážka pre 40-50 ročného chlapa otlčeného životom, ktorý bol dotlačený do zlozvyku vnucovania svojich rozhodnutí napriek okolnostiam.

Samozrejme, pre SugarDaddyho je dôležité utvrdiť samého seba a nepopierať, keď chce nejakú SugarBabe. To si však vyžaduje taktnosť a prispôsobivosť!

Napríklad, vy a vaša SugarBabe ste v bare alebo v klube a zrazu ste vyrušení opitým mužom, ktorý sa rozhodol zbaliť váš sprievod. Ten chlap je vyčerpávajúci a neodbytný. Vidíte, že vaša SugarBabe je podráždená, keďže vás očami takmer „prosí na kolenách“, aby ste ihneď prevzali kontrolu nad touto neznesiteľnou situáciou.

V tomto prípade by dobrá sociálna intuícia bola, keby ste sa priateľsky postavili medzi neho a SugarBabe a opýtali sa ho niečo ako: „Máte príjemný večer?“ Potom mu poviete, že ste ho radi spoznali, chytíte svoju SugarBabe za ruku a ticho ale sebavedomo poviete: „Poď, musíme sa pripojiť k ostatným na posledný drink.“

Takýmto správaním ukážete, že viete jednoducho uzemniť zdroj konfliktu hľadaním inštinktívne kreatívnych riešení a zároveň, že rozumiete potrebám svojej partnerky.

SucreBen je používateľ webu SugarDaters.

Všeobecné podnety alebo otázky do SugarDaters Q&A posielajte na email ema@sugardaters.sk.

Samozrejme nás sledujte aj na Facebooku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *