Chceme počuť aj Váš názor na ženskú sexualitu!

Milí SugarDaddies a milé SugarBabes,

chceli by sme Vás poprosiť o 2 minúty Vášho času na vyplnenie tohto dotazníka. Neexistuje žiadna správna či nesprávna odpoveď, chceme len Vaše úprimné názory. Cieľom dotazníka je zistiť, v ktorých oblastiach sa muži zhodujú so ženami a kde sa nezhodujú. Dotazník nie je feministický, ani sa nesnaží mužov podceniť a ženy vyzdvihnúť. Ide iba o porovnanie mužských a ženských názorov. Výsledky budú uverejnené na našom blogu v priebehu mesiaca. Odpovede sú samozrejme anonymné.

Ďakujeme!